Dzīve uz Jumtiem

 

Vācijas uzņēmuma ZinCo zaļo jumtu sistēmas ir izveidotas tā, lai uzturētu sevī augiem nepieciešamo ūdeni un tajā pašā laikā aizvadītu lieko ūdeni ūdens novadīšanas kanālos. Nepieciešamo ūdens daudzumu nosaka izvēlētie augi, ģeogrāfi skais rajons un jumta veids. Zaļos jumtus iedala 2 pamatgrupās - ekstensīvie un intensīvie zaļie jumti.

ekstensivie

Ekstensīvie

intensivie

Intensīvie

terasu balsti

Terases un celiņi

    Uzzināt cenu!