Cenu aprēķina forma

Jumta laukums

Jumta slīpums

Kores garums

Vējmalu garums

Lejas malu garums

Sateku garums

Pieslēgumi sienai